Okategoriserade

Snabbfakta om åderbråck

Åderbråck innebär att venerna utvidgas och därmed syns betydligt tydligare. Det blir som upphöjningar i huden där venerna ligger. Det är inte farligt man kan både upplevas obehagligt och mindre estetiskt. 

Symtom

Klassiska symtom på att du har åderbråck är att du har trötta eller tunga ben. De kan även vara svullna. Vissa får till och med kramper i benen under natten eftersom man då ligger så stilla med benen under längre tid. 

Vad innebär det?

I det fall som venklaffarna inte kan fylla sin funktion till fullo, och därmed stängas, uppstår åderbråck. Därmed kommer blodet inte att rinna till hjärtat i lika stor omfattning som tidigare och istället skapa vener med större mängde blod. Därmed kommer dessa vener att sakta men säkert vidgas och skapa de symtom och utseende som karaktäriserar åderbråck. 

Vilka får det?

Åderbråck har framförallt två orsaker. För det första handlar det om ärftlighet. Risken att få åderbråck är därmed större om någon av dina föräldrar har det. Den andra orsaken är ålder samt stillasittande. Det är exempelvis vanligare att en person som har ett stillasittande liv eller har fetma. Ännu en orsak är graviditet då en graviditet påverkar kroppen på en rad olika sätt 

Hur får jag diagnosen?

Om du har svullnader på benen, är ovanlig trött i dem eller av annan orsak tror att du har fått åderbråck kan du uppsöka läkare. En första bedömning kan ske och anser läkaren att en djupare analys behöver genomföras kan bland annat duplexsonografi ske. Beroende på dess omfattning kan läkaren sedan ordinera olika slags behandling. Det finns även laserbehandling och operation som åtgärd vid större problem. 

Är det farligt?

Nej, åderbråck i sig själv är inte farligt. Däremot bör det alltid behandlas då det väldigt sällan bara försvinner utan behandling. Svår åderbråck kan däremot öka risken för stora störningar av den normala blodcirkulationen. Man kan därmed få eksem, bensår, och smärtsamma sår. 

I värsta fall kan det leda till lungembolism. Men detta sker mycket sällan i Sverige då behandling kan sättas in i ett tidigt stadie. 

Hjälper kompressionsstrumpor?

Kompressionsstrumpor är ett enkelt och effektivt hjälpmedel för att minska symtom från åderbråck. Det kan även användas förebyggande för att därmed minska risken at det ska utvecklas. Överlag är motion, rörelse, god kost och låg fetma fördelar. Det är därmed samma råd som ges för att minska risken för en rad sjukdomar. Men för dig som fått åderbråck är det extra viktigt att just sätta fokus på benens rörelse och att hitta lösningar som gör att du inte sitter för länge stilla. 

Okategoriserade

När en vårdnadstvist sätter sig i kroppen

Man kan bli sjuk av att vara i konflikt. Många föräldrar som gått igenom vårdnadstvister vitnar m hur stressen, ilskan sorgen och det dåliga samvetet mot barnen gjorde att de dåliga känslorna satte sig i kroppen. De blev sjuka, fick ont i leder och i huvudet, utslag, minnesförluster och andra tydliga tecken på att något inte står rätt till. Sambandet mellan det psykiska och det fysiska hos människan hänger ju ihop mer än vi ofta tror. Att psykisk stress kan ta sig fysiska uttryck i kroppen är en teori som numera bekräftas av många forskare och läkare. Bland annat tror man att stress kan leda till att man utvecklar vissa hjärt- och kärlsjukdomar, och det har till och med kopplats ihop med allvarliga sjukdomar som cancer och HIV.

En vårdnadstvist är svår att gå igenom

En vårdnadstvist är en uppslitande process, som kan få en att för en period tappa fotfästet om vardagen. Att plädera för sin sak inför rätten, samtidigt om man är uppfylld av många negativa känslor, är oerhört svårt. Hela ens privat- och känsloliv ska upp till beskådning av rätten och av vem som nu behagar dyka upp i rättssalen. Har man inte mycket goda skäl till att söka ensam vårdnad är chansen dessutom mycket liten att man får det. I de flesta vårdnadstvister dömer rätten till fortsatt gemensam vårdnad, helt enkelt därför att de flesta väljer att stämma för vårdnaden av fel skäl.

Man behöver ett giltigt skäl för att få ensam vårdnad

Många som inleder en vårdnadstvist gör det tyvärr för att hämnas på sin före detta partner. Denne kanske har varit otrogen, eller på annat sätt behandlat en illa. Att ha blivit illa behandlad av någon är dock inte ett giltigt skäl att frånta denne vårdnaden. Att vara en dålig partner är inte detsamma som att vara en dålig förälder. Det enda skälet till att rätten dömer till ensam vårdnad är om någon av föräldrarna har försökt sabotera samarbetet kring vårdnaden. Kan man inte bevisa att så har skett bör man inte inleda en vårdnadstvist, som är oerhört jobbig att gå igenom både för en själv, sin före detta och framför allt för barnen.

Anlita alltid en advokat vid en vårdnadstvist

Har man giltiga skäl för att ansöka om ensam vårdnad ska man anlita en advokat för att gå igenom fallet innan man lämnar in en stämningsansökan. En advokat kan göra en objektiv bedömning av chanserna att lyckas genom att se på vad det finns för bevisning och andra omständigheter. Att ha en advokat vid sin sida minskar stressen, liksom att veta att man faktiskt har chansen att lyckas göra sitt och sina barns liv bättre. Detta gör att man kan gå in i konflikten på ett lugnare sätt och minskar risken att drabbas av följdsjukdomar av stress och depression.

Man mår bättre av att fokusera på barnen

Om man märker att man håller på att bli sjuk av en vårdnadstvist ska man ändå i första hand besöka en psykolog, och inte en läkare. Av en psykolog kan man få hjälp att bearbeta känslorna och på så sätt lindra symtomen. Man kan även få lugnande medicin och et självhjälpsprogram att fylla. Det är också viktigt att överlämna ansvaret till sin advokat och låta denne sköta förhandlingarna. I stället ska man umgås med barnen och se till att de har det bra. Att flytta fokus från sitt eget mående till barnen kan för många vara ett sätt att ta kontrollen över situationen och börja må bättre.

Läs mer på https://www.vårdnadstvistt.se.

Okategoriserade

RF-behandling av åderbråck – Så fungerar det

RF-behandling (behandling med radiovågor) är en av vägarna för att bli av med åderbråck. Vill man ha hjälp av den offentliga vården krävs att åderbråcket orsakar tydliga symtom och att detta är till besvär för personen. Det kan därmed nekas om behandling enbart önskas på grund av estetiska skäl. Däremot kan alltid behandlingen genomföras av privata kliniker. Man får då däremot betala hela kostnaden själv. 

RF-behandling

En del problem med åderbråck kan behandlas med RF-behandling. Man trär då upp en mycket tunn slang (kateter) upp till den ven där problemet sitter från underbenet. Längst ut på slangen finns en spets som via radiofrekvensenergi värms upp och bränner på kärlet. Det kommer innebära att det drar ihop sig till det slutit sig helt. Därmed kommer blodet att istället välja andra vägar dvs. via de friska venerna. På detta sätt kopplas alltså den ”sjuka” vägen av och åderbråckens symtom kommer att minska. 

I vissa fall innebär RF-behandling även att mindre kärlgrenar tas bort via kirurgiska ingrepp. Det krävs det väldigt små snitt vilket inte skapar några större ärr. 

Återhämtning

RF-behandling är skonsam och kräver inte någon större operation. Därmed blir även återhämtningstiden relativt kort. Däremot bör en kompressionsstrumpa finnas på benet under de kommande tre dygnen. Detta dygnet runt. Vid behov kan man även behöva ha strumpan på längre. 

Så fort man inte längre har ont kan man börja arbeta. Någon längre sjukskrivning är det alltså inte tal om. Hur länge man kan förvänta sig vara borta från arbetet varierar däremot men vanligt antal dagar är 1 till 7.

Beroende på vilket yrke man har kan olika lång sjukskrivning ske. Har du ett arbete som klassas som ”fysiskt tungt” kan det uppgå till en vecka eller två. 

Eventuella komplikationer

Det är mycket ovanligt med större komplikationer efter en RF-behandling av åderbråck. Det som kan komma att uppstå är blåmärken, ömhet och svullnad. Blir det däremot en större svullnad och/eller man upplever andningsbesvär ska läkare direkt kontaktas. Det finns i detta fall en risk att en propp bildats. Finns rodnader och röda områden kan det tyda på infektion och även då ska vårdinrättning uppsökas även om det inte är lika akut som vid andnöd. 

Källa: En folder utgiven av Kungälvs sjukhus. Texten ovan är ett försök att sammanfatta delar av denna folder. Med reservation för felaktigheter som av misstag kan uppstå. 

Frågor: För offentlig vård tas första kontakten med en hälsocentral. 

Okategoriserade

Kiropraktor – enda som kan återställa ryggen

Den som någon gång har haft ont i ryggen vet hur det är. Man kan knappt tänka på något annat än värken. Ryggen är ju en stor del av kroppen. Har man då ont i den är det svårt att göra något annat än tänka på den. Behöver man då gå till jobbet, kan det vara nästan outhärdligt.

Det händer om du går till läkaren

OM du då går till en läkare, säg på vårdcentralen, vilket man alltid blir hänvisad till om man inte har råkat ut för en akut olycka eller smärta, som är fara för livet, då vår man möta en läkare i ungefär en kvart. Det är så lång tid som varje läkare har på de patienter som de möter på en vårdcentral. En läkare som du träffar på en vårdcentral, tittar på dig, ser att du grimaserar av smärta och konstaterar; jo, du har ont i ryggen. Sedan skriver de ut smärtstillande till dig, kanske sjukskriver dig och ber dig gå hem och lägga dig. Du äter smärtstillande och lägger dig i brist på annat. Vad ska du annars göra?

Det händer om du går till en kiropraktor

Går du däremot till en kiropraktor, får du inte bara en kvart på dig. En kiropraktor ber dig först beskriva smärtan och ber dig sedan lägga dig på en bänk där kiropraktorn kan undersöka dig. Hon, eller han klämmer försiktigt på din rygg och känner efter var smärtan är. Den kiropraktorn kan analysera vad det är som har hänt och vad det är som åstadkommer smärtan. När hon, eller han har gjort det, kan kiropraktorn rätta till smärtan. Är det en nerv som kommit i kläm kan hon eller han se till så att kotan i ryggen hamnar rätt och som inte klämmer nerven som åstadkommer smärtan. Har du fått ryggskott kan kiropraktorn klämma ch trycka så att smärtan försvinner. Sedan kan du få en värktablett men du kan gå till jobbet och slipper smärtan. Det är en stor skillnad. Så behöver du en kiropraktor i Vallentuna, kan du fortsätta läsa mer här.

Okategoriserade

Hur ser det ut med fusk i tandläkarbranschen?

Programmet Kalla Fakta sände för några år sedan en granskning av tandläkare. Den visade sig tyvärr innehålla väldigt många störande detaljer som måste ses över. I många fall så skedde nämligen ett uppenbart fusk och där patienter lurades till kostsamma behandlingar som egentligen inte behövdes. Det kunde till och med handla om att friska tänder drogs ut och ersattes av exempelvis tandimplantat – något som kom med en hög nota. Som patient så är man i ett underläge gentemot en tandläkare och man måste genom detta lita på att allt som tandläkaren säger också är rätt och riktigt.

Rekommenderar en tandläkare i Stockholm tandimplantat – ja, då är det också den lösning man väljer. Som patient kan man inte ställa egna diagnoser, man kan inte googla och undersöka sig själv – tandläkarens ord blir lag och det är naturligt. Därför är det också så oerhört upprörande att se hur detta fusk kunnat ske och hur det fått fäste över hela Sverige. Det gäller heller inte enbart privata tandläkare – även inom Folktandvården fanns fusk och klara brister.

En privat tandläkare kan tjäna pengar på att ställa felaktiga diagnoser; en tandläkare inom Folktandvården kunde å sin tur också göra detta genom att nå olika bonusnivåer som bedömdes av vilka – och hur många – ingrepp som utfördes. Det är naturligtvis förkastligt. Den fria prissättningen som tandläkare har i kombination med maktövertaget gör att det finns pengar att tjäna.

Långt ifrån alla tandläkare har den inställningen, men som Kalla Fakta visade så finns det ganska många. Som patient så måste man hitta rätt tandläkare och få rätt typ av behandling – även om den behandlingen är billigare.

En tandläkare erbjuder billigare tandimplantat

Vi ska direkt säga att den fria prissättningen kan vara fördelaktig också. En tandläkare i Stockholm kan exempelvis erbjuda tandimplantat som är avsevärt mycket billigare än vad en konkurrent gör. Där kan man tjäna på att undersöka prisbilden.

Det man emellertid bör fokusera på är att hitta rätt tandläkare som gör ett klanderfritt jobb – oavsett om han tjänar mer eller mindre pengar på behandlingen i fråga. Han kanske vet att ett tandimplantat är dyrare och att han tjänar mer på detta; men han ser även att du är en sämre kandidat för just denna lösning – något som innebär att han istället rekommenderar en tandprotes.

Besök en annan tandläkare för en ny bedömning

Tyvärr finns det inga snabba lösningar för att skilja en seriös och ärlig tandläkare mot en fuskande sådan. Man får kolla referenser, läsa på internet och kanske vänja sig vid tanken på att varje undersökning bör kompletteras av en annan tandläkare också. Second Opinion är en bra – men ganska krävande – väg att ta då det kommer till att bedöma en tandläkare.

Läs mer om tandimplantat: https://www.tandimplantatstockholm.nu.

Okategoriserade

Hur kan tandvården förbättras i Sverige?

I jämförelse med andra länder i världen och Europa så har svenskar bra tänder och vi har en bra kunskap om hur man sköter om dessa. Trots detta så finns det saker att göra. För första gången på flera år så visar det sig nämligen att tänderna hos barn blivit sämre – detta enligt en färsk rapport från tandläkare i- och omkring Stockholm. Hur ska man kunna vända den negativa spiralen?

Det kanske inte är alarmerande. Som sagt, Sverige och svenskar har fortfarande bra tänder. Men, då det handlar om barn så finns det problem och detta då tandproblem i tidig ålder ofta följer med in i vuxenlivet – fel vanor har också en förmåga att implementeras hos följande generationer. Barn ser hur vuxna gör – borstar man som vuxen sina tänder så föder detta en tanke hos barnen som också vill göra samma sak. Det är faktiskt en viktig del i munhälsan (och allt annat).

Det som oroar allra mest är att man kan se denna rapport ur ett klassperspektiv. Tandläkare i rikare områden i Stockholm ser inga större problem och inga skillnader hos sina unga patienter; där är tänderna lika fina och i lika gott skick som de alltid har varit. I fattigare områden emellertid; det är där kvaliteten på tänderna sjunkit som allra mest. Ser man detta ur ett samhällsperspektiv så är det också där man måste rikta insatserna. Insatser i form av information, konkret utbildning samt tydlighet kring matvanor – både vad och hur man äter – och gärna genom en samlad aktion från tandläkare och skola.

Det kanske kostar pengar initialt, men det är något som på sikt kan leda till lägre kostnader för alla. Dåliga tänder i vuxen ålder kan leda till följdsjukdomar som exempelvis cancer. Dessa kostar hela samhället pengar.

Brist på tandläkare är ett annat problem

Sämre tänder hos barn är ett problem och den rapport från tandläkare hämtades från Stockholm. Där må det problemet finnas, men i Stockholm har man å andra sidan det lite bättre förspänt rörande andra saker inom tandvård än i övriga delar av landet. I mindre städer och i framförallt Norrland så är det nämligen inte säkert att man kan komma i kontakt med en tandläkare utan att tvingas åk ai flertalet mil.

En akut tandskada där kan således innebära ett större problem än i Stockholm – där man bara bokar en tid och där de flesta mottagningar också erbjuder speciella tider där en akut tandläkare tar emot med kort varsel. I Stockholm finns en tydlig konkurrens mellan tandläkare – i andra delar av Sverige finns det ingen konkurrens överhuvudtaget.

Det påverkar dels vården och bristen på sådan och dels så innebär det högre priser. En tandläkare sätter sina egna priser och finns det ingen konkurrens – men en hög efterfrågan – så kan man också salta notan. Vad är alternativet för patienten? Här måste man arbeta fram en lösning som kan fördela våra svenska tandläkare över hela Sverige. Vi har all förståelse för att Stockholm är en attraktiv stad att bo i, men sett ur en karriär-aspekt så kanske en mindre stad är en bättre lösning. Läs mer om modern tandvård hos https://solnadental.se.

Okategoriserade

Populärt med utegym

Varför är det så populärt med utegym? Så fort man ser ett utegym någonstans är det alltid någon där som tränar. Det finns många fördelar med ett utegym. om det är så att man är ute och joggar, kan man känna att det finns fler muskler som man gärna skulle vilja träna än bara benens muskler.

Många vill även träna armmuskler efter att man har joggat

Mår man väl har joggat klart inser man att man inte alls har tränat armmusklerna till exempel. I övrigt är det en ganska allsidigt träning att jogga. Det är bar för magmuskler och ryggmuskler, förutom benmusklerna förstås. Men det som fattas är armmusklerna och många unga, har behov av att kunna tron även armmusklerna-. Om inte annat, så för utseendets skull.

Finns det få ett utegym är det väldigt enkelt att ta sig till det och träna utomhus. När man ändå är ute och joggar är det så mycket enklare att ta sig till utegymmet och träna än att gå in och träna på ett vanligt gym. Det tar längre tid att klä om och sätt ifrån sig en träningsväska och alla ens tillhörigheter. finns det ett utegym när det så mycket enklare att bara sätta igång att träna när man ändå är klädd för utevistelsen.

Alltför få utegym med kvalitet

Utegym ser man ofta i motionsspår, och i friluftsreservat. Det är inte alltid som de håller särskilt hög kvalitet. Ibland är det bara rena rama plankor eller timmerstockar som ska föreställa vara ett utegym. Det är få som håller hög kvalitet.

Ofta behöver man riktiga maskiner som håller för utomhustemperatur för at det ska vara ett bra utegym.

Attraktivt ha utegym i BRF

Om man bor i en BRF, är det en bra sak att se till att bygga ett utegym på den gemensamma innergården, eller på uteplatsen på den gemensamma altanen. Då kommer man ut och får frisk luft samtidigt som man gymmar. Det är ingen dum idé och höjer värdet på bostadsrätterna, den dag som någon vill sälja en sådan. Är du intresserad av att veta mer om hur man kan bygga ett eget utegym? Klicka på länken så kommer du till vidare läsning.