Okategoriserade

RF-behandling av åderbråck – Så fungerar det

RF-behandling (behandling med radiovågor) är en av vägarna för att bli av med åderbråck. Vill man ha hjälp av den offentliga vården krävs att åderbråcket orsakar tydliga symtom och att detta är till besvär för personen. Det kan därmed nekas om behandling enbart önskas på grund av estetiska skäl. Däremot kan alltid behandlingen genomföras av privata kliniker. Man får då däremot betala hela kostnaden själv. 

RF-behandling

En del problem med åderbråck kan behandlas med RF-behandling. Man trär då upp en mycket tunn slang (kateter) upp till den ven där problemet sitter från underbenet. Längst ut på slangen finns en spets som via radiofrekvensenergi värms upp och bränner på kärlet. Det kommer innebära att det drar ihop sig till det slutit sig helt. Därmed kommer blodet att istället välja andra vägar dvs. via de friska venerna. På detta sätt kopplas alltså den ”sjuka” vägen av och åderbråckens symtom kommer att minska. 

I vissa fall innebär RF-behandling även att mindre kärlgrenar tas bort via kirurgiska ingrepp. Det krävs det väldigt små snitt vilket inte skapar några större ärr. 

Återhämtning

RF-behandling är skonsam och kräver inte någon större operation. Därmed blir även återhämtningstiden relativt kort. Däremot bör en kompressionsstrumpa finnas på benet under de kommande tre dygnen. Detta dygnet runt. Vid behov kan man även behöva ha strumpan på längre. 

Så fort man inte längre har ont kan man börja arbeta. Någon längre sjukskrivning är det alltså inte tal om. Hur länge man kan förvänta sig vara borta från arbetet varierar däremot men vanligt antal dagar är 1 till 7.

Beroende på vilket yrke man har kan olika lång sjukskrivning ske. Har du ett arbete som klassas som ”fysiskt tungt” kan det uppgå till en vecka eller två. 

Eventuella komplikationer

Det är mycket ovanligt med större komplikationer efter en RF-behandling av åderbråck. Det som kan komma att uppstå är blåmärken, ömhet och svullnad. Blir det däremot en större svullnad och/eller man upplever andningsbesvär ska läkare direkt kontaktas. Det finns i detta fall en risk att en propp bildats. Finns rodnader och röda områden kan det tyda på infektion och även då ska vårdinrättning uppsökas även om det inte är lika akut som vid andnöd. 

Källa: En folder utgiven av Kungälvs sjukhus. Texten ovan är ett försök att sammanfatta delar av denna folder. Med reservation för felaktigheter som av misstag kan uppstå. 

Frågor: För offentlig vård tas första kontakten med en hälsocentral.