Okategoriserade

När en vårdnadstvist sätter sig i kroppen

När en vårdnadstvist sätter sig i kroppen

Man kan bli sjuk av att vara i konflikt. Många föräldrar som gått igenom vårdnadstvister vitnar m hur stressen, ilskan sorgen och det dåliga samvetet mot barnen gjorde att de dåliga känslorna satte sig i kroppen. De blev sjuka, fick ont i leder och i huvudet, utslag, minnesförluster och andra tydliga tecken på att något inte står rätt till. Sambandet mellan det psykiska och det fysiska hos människan hänger ju ihop mer än vi ofta tror. Att psykisk stress kan ta sig fysiska uttryck i kroppen är en teori som numera bekräftas av många forskare och läkare. Bland annat tror man att stress kan leda till att man utvecklar vissa hjärt- och kärlsjukdomar, och det har till och med kopplats ihop med allvarliga sjukdomar som cancer och HIV.

En vårdnadstvist är svår att gå igenom

En vårdnadstvist är en uppslitande process, som kan få en att för en period tappa fotfästet om vardagen. Att plädera för sin sak inför rätten, samtidigt om man är uppfylld av många negativa känslor, är oerhört svårt. Hela ens privat- och känsloliv ska upp till beskådning av rätten och av vem som nu behagar dyka upp i rättssalen. Har man inte mycket goda skäl till att söka ensam vårdnad är chansen dessutom mycket liten att man får det. I de flesta vårdnadstvister dömer rätten till fortsatt gemensam vårdnad, helt enkelt därför att de flesta väljer att stämma för vårdnaden av fel skäl.

Man behöver ett giltigt skäl för att få ensam vårdnad

Många som inleder en vårdnadstvist gör det tyvärr för att hämnas på sin före detta partner. Denne kanske har varit otrogen, eller på annat sätt behandlat en illa. Att ha blivit illa behandlad av någon är dock inte ett giltigt skäl att frånta denne vårdnaden. Att vara en dålig partner är inte detsamma som att vara en dålig förälder. Det enda skälet till att rätten dömer till ensam vårdnad är om någon av föräldrarna har försökt sabotera samarbetet kring vårdnaden. Kan man inte bevisa att så har skett bör man inte inleda en vårdnadstvist, som är oerhört jobbig att gå igenom både för en själv, sin före detta och framför allt för barnen.

Anlita alltid en advokat vid en vårdnadstvist

Har man giltiga skäl för att ansöka om ensam vårdnad ska man anlita en advokat för att gå igenom fallet innan man lämnar in en stämningsansökan. En advokat kan göra en objektiv bedömning av chanserna att lyckas genom att se på vad det finns för bevisning och andra omständigheter. Att ha en advokat vid sin sida minskar stressen, liksom att veta att man faktiskt har chansen att lyckas göra sitt och sina barns liv bättre. Detta gör att man kan gå in i konflikten på ett lugnare sätt och minskar risken att drabbas av följdsjukdomar av stress och depression.

Man mår bättre av att fokusera på barnen

Om man märker att man håller på att bli sjuk av en vårdnadstvist ska man ändå i första hand besöka en psykolog, och inte en läkare. Av en psykolog kan man få hjälp att bearbeta känslorna och på så sätt lindra symtomen. Man kan även få lugnande medicin och et självhjälpsprogram att fylla. Det är också viktigt att överlämna ansvaret till sin advokat och låta denne sköta förhandlingarna. I stället ska man umgås med barnen och se till att de har det bra. Att flytta fokus från sitt eget mående till barnen kan för många vara ett sätt att ta kontrollen över situationen och börja må bättre.

Läs mer på https://www.vårdnadstvistt.se.