Okategoriserade

Viktigt att vaccinera sig

Viktigt att vaccinera sig

Det kan vara en god idé att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Speciellt om man är äldre eller om man tillhör någon annan riskgrupp. Detta gör man enklast på en vaccinationsklinik.

Av erfarenhet vet vi att säsongsinfluensan ofta drabbar personer som är äldre och vissa riskgrupper med underliggande sjukdomar extra hårt. Vill det sig riktigt illa kan sjukdomen rent av bli livshotande. Därför är det viktigt att vaccinera sig mot influensan innan influensasäsongen drar igång. Detta gör man enklast på sin vårdcentral eller på någon av alla de vaccinationskliniker som finns runt om i Stockholm. Om man är osäker på om man tillhör en riskgrupp eller om man bör vaccinera sig, kan man också vända sig till en vaccinationsklinik för rådgivning.

Vanliga sjukdomar utomlands

Ska man resa utomlands är det viktigt att man i god tid kontaktar en vaccinationsklinik för att reda ut vilka vaccinationer man eventuellt behöver. Det finns många farliga sjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige men som är vanliga utomlands. En inte så ovanlig sjukdom som man kan drabbas av även i Europa är Hepatit A och B som sprids via mat och dryck. Andra vanliga sjukdomar som man bör se till att skydda sig mot är kolera och turistdiarré. I vissa länder förekommer även farliga sjukdomar som malaria, rabies och gula febern. Ska man åka till ett land där dessa sjukdomar finns bör man absolut se till att vara vaccinerad mot dem. Ofta släpps man inte ens in i dessa länder om man inte kan uppvisa ett dokument som bevisar att man är vaccinerad.

Viktigt att ta med ID- och vaccinationskortet

Många vaccinationskliniker har drop-in-tider och man behöver inte ens boka någon tid i förväg. Kom ihåg att det är viktigt att ha med sig sitt id-kort och det är även bra att ta med sig sitt vaccinationskort. Då kan man enkelt se vilka vaccinationer som har gjorts, när de gjordes och även vilka nya vaccinationer som bör göras eller kompletteras. Vaccinationer mot stelkramp och difteri håller bara i tio år så ibland behöver man uppdatera dessa. Vill man testa sig och se om man har haft sjukdomen Covid-19 kan många kliniker erbjuda detta också. Däremot kan de inte göra ett test om man redan känner sig sjuk och misstänker att det kan vara Covid-19. Då är det viktigt att man istället stannar hemma tills man är helt frisk och testar sig först då. Läs mer om vaccin på denna sajt: vaccinstockholm.se