Fysisk hälsa, Psykisk hälsa

När ska du söka hjälp från en barnpsykolog?

När man ser att ens barn inte mår bra är det viktigt att agera snabbt. Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska göra för att hjälpa sitt barn på bästa sätt. Ibland kan det vara svårt att veta när man ska söka hjälp från en barnpsykolog. I denna artikel kommer vi att diskutera olika situationer när det kan vara viktigt att söka hjälp från en barnpsykolog.

Barnet har svårt att hantera sina känslor

Barn som har svårt att hantera sina känslor kan behöva hjälp från en barnpsykolog. Om barnet har problem med ilska, ångest eller depression kan det vara svårt för dem att fungera i vardagen. En barnpsykolog kan hjälpa barnet att lära sig att hantera sina känslor på ett mer konstruktivt sätt.

Familjeproblem

Om det finns problem i familjen kan det vara en god idé att besöka en barnpsykolog. Det kan vara en skilsmässa, dödsfall, sjukdom eller andra familjeproblem som påverkar barnet. En barnpsykolog kan hjälpa till att hantera känslor och hitta lösningar på problemen.

Skolproblem

Om barnet har problem i skolan kan det också vara en god idé att söka hjälp från en barnpsykolog. Det kan vara svårt för barn att hantera stress och press i skolan. En barnpsykolog kan hjälpa barnet att hantera stress och press på ett bättre sätt och därmed förbättra deras skolprestationer.

Trauma

Om barnet har varit med om en traumatisk händelse kan det vara viktigt att söka hjälp från en barnpsykolog. Trauman kan påverka barn på många olika sätt och det är viktigt att barnet får den hjälp och stöd som de behöver för att kunna bearbeta händelsen.

ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Om barnet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD kan det vara svårt för dem att fungera i vardagen. En barnpsykolog kan hjälpa till att lära ut verktyg för att hantera ADHD-symtom och andra funktionsnedsättningar.

Folkhälsa, Psykisk hälsa

Vi blir lyckliga av jämställdhet

Varje år görs undersökningar om lycka, och vad som gör folk lyckliga. Man gör undersökningar om människor upplever att de är lyckliga. Sverige brukar ligga i topp som ”ett lyckligt folk”. Tidningen Forskning och framsteg har tagit upp undersökningen som heter World happiness report, som visar att de nordiska länderna ligger år efter år i topp i mätningar om människor är ”lyckliga”. De listar några tänkbara faktorer som bidrar till att människor i Norden upplever sig som ”lyckliga” och ekonomi, trygghet, välfärd är några av de tänkbara faktorer som bidrar till folks upplevelse av lycka.

Jämställdhet gör oss lyckliga

En av de viktigaste faktorerna till upplevd lycka är att man som man och kvinna i samhället är relativt jämställda. Man har nämligen sett stora skillnader mellan länder, där man inte är särskilt jämställda. I nordiska länder tar man in familjelivet i begreppet ”lycka”, och att det påverkar mer än arbetet. I World happiness report har man tagit in analyser av hur stor del familjeliv, arbetsliv och könsroller påverkar den upplevda lyckan. I Norden har man både tagit in situationen med den egna familjen och skattat den som en stor del som förklaring för den egna lyckan, medan man har sett att i övriga länder i Europa var sambandet svagare mellan hur tillfredsställd man var i familjelivet och hur det påverkade den allmänna lyckoupplevelsen. Framför allt gällde det männen, men kvinnorna i mindre jämställda länder var också mindre nöjda med livet.

Slutsatsen = jämställdhet ökar lycka och tillfredsställelse

Så den logiska slutsatsen är den att ju mer jämställda män och kvinnor är, desto lyckligare är människor. Framför allt för männen, betydde den egna familjesituationen mer för den egna upplevde lyckan, än för andra män i Europa. En av orsakerna till att männen skattar familjesituationen som så stor del av känslan av lycka beror på att männen har en starkare förankring i familjen i Norden än i andra länder i Europa. För männen innebar en harmonisk familjelycka mer för deras upplevda lycka än för män i andra delar i Europa och världen.

Forskare är överraskade av resultaten

De forskare som har analyserat resultatet av dessa studier har överraskats av resultatet över att männen till så stor del har skattat den egna familjelyckan som så stor del av den upplevda lyckan i livet. Jämfört med för 50 år sedan var det inte så. Allt fler män skattar inte arbetet så viktigt som män för 50 år sedan. Då kunde pensionen innebära en livskris. SÅ behöver det inte vara längre.